Vystoupení

Brněnské Vánoce 2017

Letos jsme opět 24. 11. slavnostně rozsvítili Vánoční strom na náměstí Svobody v Brně. Chvíle po rozsvícení stromečku Vám již tradičně zpříjemnil Dětský sbor Brno se svým vánočním programem. ...

Nešpory v Červeném kostele

3.12. se uskutečnil v rámci zahájení adventu náš koncert v Červeném kostele. V podání Dětského sboru Brno zazněl Missa Adventus et Quadragesimae Petra Ebena za varhanního doprovodu Petra Kolaře a výběr z polyfonních skladeb.