Vystoupení

Večer Tříkrálový

Dne 4. 1. 2013 v Blahoslavově domě v Brně uspořádal Dětský sbor Brno koncertní večer s názvem "Večer tříkrálový". Koncert byl rozdělen do dvou částí z důvodu obsáhlého programu. Šikovné děti z pěveckého sboru, které hrají na nějaký hudební nástroj, doprovodily Dětský sbor Brno v několika skladbách.
Čtěte více

Vánoce s Laďou Kerndlem 2012

Jako každý rok, tak i letos jsme spoluúčinkovali v Mahenově divadle na tradičním "Vánočním koncertu Ladi Kerndla" společně s dalšími účinkujícími, kde zazněla spousta krásných skladeb s vánoční tématikou.
Čtěte více

Vánoce s Bárou Basikovou

Dne 15. 12. 2012 jsme si v areálu BVV, v rámci 36. ročníku Vánočních trhů 2012, zazpívali s Bárou Basikovou, kde zazněly skladby z našeho vánočního repertoáru.
Čtěte více

Zpíváme Lichtenštejnům

Dne 3.11.2012 jsme vystoupili při Zádušní mši v rodinné hrobce Lichtenštejnů, která je součástí Vranovského klášterního komplexu v obci Vranov u Brna. Celé vystoupení mělo ohlas a pro velký úspěch jsme byli pozváni na uspořádání velkého koncertu v příštím roce.
Čtěte více

MRF International Cracovia Music Festival

V roce 2012 se Dětský sbor Brno zúčastnil 4. mezinárodního festivalu pěveckých sborů v Krakově, kde získal zlaté pásmo bez rozlišení kategorií a současně se stal absolutním vítězem s cenou pro sbormistra za uměleckou kvalitu.
Čtěte více