MgA. Valeria Maťašová je absolventkou brněnské konzervatoře v oboru klavírní hra a Janáčkovy akademie múzických umění v oboru Dirigování sboru ve třídě Doc. Josefa Pančíka. Pěstování dětského sborového zpěvu se stalo její životní náplní. Je ředitelkou a zřizovatelkou soukromé umělecké školy, specializující se na výchovu dětí k účinkování v operních inscenacích a to jak pro brněnské tak i pro zahraniční provedení (Evropa, Japonsko). Za celou dobu svého působení v opeře Národního divadla Brno spolupracovala s takovými dirigenty, jako jsou Jan Zbavitel, Jaroslav Kyzlink, Jan Štych, Tomáš Hanus a další. Kromě vedení dětského sboru se věnuje i dirigování orchestru v inscenacích Nového operetního studia Brno (Na tý louce zelený, Bratránek z Batávie) a v neposlední řadě je dirigentkou nově nastudované dětské opery Kocour v botách Národního divadla Brno.

Mgr. et MgA. Klára Složilová Roztočilová je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a Janáčkovy akademie muzických umění (zde obor Dirigování sboru pod pedagogickým vedením J. Pančíka). V rámci Komorní opery JAMU spolupracovala jako sbormistryně a korepetitorka na uvedení několika operních děl v Divadle na Orlí. Spolupracuje s Divadlem 2-15 (uvádění soudobých operních děl). Věnuje se dětskému sborovému zpěvu jako druhá sbormistryně Dětského sboru Brno. V sezóně 2016/2017 se stala sbormistryní sboru opery Janáčkova divadla v Brně. Od roku 2010 působí jako učitelka v základní umělecké škole (hudební nauka, klavír). Pěvecký sbor Choirchestra funguje pod jejím vedením od roku 2012. Její neutuchající energie je zdrojem inspirace nejen pro zpěváky, ale i diváky. 

MgA. Ivona Špičková je absolventkou brněnské konzervatoře a Janáčkovy akademie múzických umění v oboru operní zpěv. Ještě za studií na konzervatoři se stala členkou operního souboru Národního divadla Brno a zde setrvala dodnes. Vedle sborového repertoáru zde nastudovala i sólové role, při kterých spolupracovala s řadou významných dirigentů, především s Jaroslavem Kyzlinkem, Janem Zbavitelem a Janem Štychem. Se souborem Národního divadla Brno vystoupila na četných zahraničních scénách, např. Evropa, Japonsko, Omán. Příležitostně také spolupracuje s Novým operetním studiem Brno. Své bohaté pěvecké, sborové a divadelní zkušenosti ráda předává dětem a mladým lidem. Od roku 2016 spolupracuje s Dětským sborem Brno jako hlasová poradkyně.

MgA. Valeria Maťašová

Sbormistryně a umělecká vedoucí

Kontakt

Mgr. et MgA. Klára Složilová Roztočilová

Druhá sbormistryně

Kontakt

MgA. Ivona Špičková

Hlasový poradce

Kontakt

Radomíra Juránková

Manager

Kontakt

Ing. Kristýna Maťašová

Marketing / PR sboru

Kontakt

Anežka Juránková

Produkční sboru

Kontakt