Hry o Marii

O pannách, démonu, vraždě a milosti. Čtyři hry, čtyři podobenství o hříchu a odpuštění.

Bohuslav Martinů (1890–1959)

Panny moudré a panny pošetilé – archanděl Gabriel ohlašuje příchod Krista. Moudré panny jsou připraveny dychtivé a nepochybující. Panny pošetilé jsou vlažné ve víře a jejich lampy proto zhasnou a musí k prodavačům koupit olej ve chvíli, kdy Kristus přichází. Mariken – vesnická dívka, která se zdržela ve městě unesena pohledem na krámy a výklady. Teď bloudí sama v temném lese. Přichází Ďábel, slibuje ji vyvést z temnot a nabízí jí všechno bohatství světa. Mariken podlehne… Panna Maria hledá místo, kde by porodila. V hospodě ani v kovárně pro ni není místo, proto uléhá do chléva za kovárnou. Jeptiška Paskalina, která sní o světské lásce, opustí klášter a jde za svým milencem. Po mnohých utrpeních se vrací do kláštera, kde její místo na celý ten čas převzala Matka boží. 

Jsou skladatelé, jejichž díla nejdou zařadit do žádných spořádaných škatulek. Mezi takové rozhodně patří rodák z Poličky, Bohuslav Martinů (1890–1959). Každé jeho operní dílo zkoumá nové možnosti a tvoří jedinečným a originálním způsobem mosty mezi různými uměleckými žánry. Takové jsou i Hry o Marii, které tvoří nezávislé příběhy, jimiž se prolíná křesťanská idea odpuštění hříchu a vykoupení. 

Různorodé náměty poskytly skladateli možnost využití skutečně širokého spektra výrazových
hudebních a divadelních prostředků – od působivých sborových scén, přes lidové písně, tanec až po mluvené slovo. S

větová premiéra Her o Marii se konala 23. února 1935 v dnešním Mahenově divadle pod taktovkou Antonína Balatky a v režii Rudolfa Waltera. Dnes se toto jedinečné dílo Bohuslava Martinů vrací po osmdesáti letech do míst svého prvního vstupu na divadelní jeviště v režii uměleckého šéfa opery Jiřího Heřmana. Jeho inscenace původně vznikla v roce 2009 jako koprodukční projekt pražského Národního divadla v Praze a Wroclavské opery a v obou divadlech zaznamenala velký ohlas.

Premiéra: 27. března 2015 v Janáčkově divadle

Vstupenky zde

Trailer: Bohuslav Martinů-Hry o Marii