Příhody lišky Bystroušky

Leoš Janáček (1854 -1928)

Příhody lišky Bystroušky patří k Janáčkovým nejlyričtějším a nejmelodičtějším operám. Inscenaci Příhod lišky Bystroušky připravil soubor Janáčkovy opery v hudebním nastudování mezinárodně uznávaného dirigenta Tomáše Hanuse a v režii anglického režiséra a intendanta English Touring Opera Jamese Conwaye. Součástí inscenačního týmu je i anglický výtvarník a scénograf Neil Irish. Inscenace tak představuje zajímavé   skloubení české interpretační tradice a neotřelého pohledu anglických inscenátorů na Janáčkovou operní dílo.  

 

 

Malá liška Bystrouška: Sára Nechvátalová, skokánek: Petr Špička, Pepík: Pavla Vrábelová,Frantík: Victoria Stixová