Tři fragmenty z Juliette / Lidský hlas

Sny přichází před úsvitem.

Francis Poulenc, Bohuslav Martinů

Členové Dětského sboru Brno vystupují v této inscenaci v roli Mladého Araba : Viktorie Pelková.  

Režisér David Radok se vrací po úspěšném večeru dvou jednoaktovek Modrovousův hrad/ Očekávání v poslední premiéře sezony s projektem, kterým pokračuje ve zkoumání vztahů muže a ženy, skutečného i domnělého, kde je současnost konfrontována s reálnou i fiktivní minulostí a postavy se pohybují ve světě představ a snů. Surrealistická opera Bohuslava Martinů Juliette k takovému pojetí přímo směřuje a tři fragmenty, které skladatel vybral a upravil přímo na původní francouzský text G. Neveuxe ještě pocit neskutečného a snového světa Michel a Juliette  umocňují. Poulencovo monodrama Lidský hlas na základě hry Jeana Cocteau přináší vlastně absurdní až surrealistickou situaci, kdy sledujeme telefonický hovor ženy, se kterou se rozešel milenec. Je to jejich poslední rozhovor, ze kterého slyšíme jen jednu stranu. Zdrcená žena pomýšlí na sebevraždu, ale poruchový pařížský telefonní servis hovor neustále přerušuje.

Premiéra 14. června 2019 v Janáčkově divadle

Vstupenky zde

Tři fragmenty z Juliette / Lidský hlas