Řecké pašije

Bohuslav Martinů

Kněz Grigoris svolává shromáždění stařešinů vsi Lycovrissi a vybírá z řad vesničanů Krista a apoštoly pro pašijové hry. Hluboký mír, ve kterém ves dosud žila, je narušen náhlým otřesem. Tak jako prst Boží požaduje důkaz víry, přicházejí na náves běženci z vydrancované a opuštěné vesnice a žádají o azyl. Jsou hněvivě odmítnuti a donuceni hledat si útočiště ve skalnatých horách. Avšak nově jmenovaní svatí jdou za strachujícími se uprchlíky. Běžné denní starosti těchto lidí se postupně vytrácejí; síla jejich víry a jejich role v blížících se pašijích začínají měnit jejich duchovní vědomí do nové zralosti. Každý muž i žena se postupně vrací k jedinému smyslu svého konání: dobru, nebo zlu… Tak charakterizoval Bohuslav Martinů svou poslední operu Řecké pašijeinspirovanou románem Kristus znovu ukřižovaný řeckého spisovatele Nikose Kazantzakise. Skladatel, který sám zažil osud uprchlíka, vytvořil dílo velkého humanistického poselství o síle víry. Poselství v dnešním světě stále více aktuální. Po opeře Hry o Marii a oratoriu Epos o Gilgamešovi se s Řeckými pašijemi na jeviště Janáčkova divadla vrací další z Martinů děl s krásným a rozsáhlým sborovým partem.

Premiéra 5. 11. 2021 v Janáčkově divadle.

V dětských rolích Dětský sbor Brno.

Malý Manolios: Boris Trhlík

Vstupenky

 

Recenze: Obdivuhodně kvalitní byli také interpreti Dětského sboru Brno. Ono provolání Kyrie eleison - Pane, smiluj se - znělo sugestivně snad ze všech stran, až naskakovala divákům možná i husí kůže. 

Zdroj: https://eurozpravy.cz/kultura/divadlo/recenze-recke-pasije-v-janackove-divadle-jsou-diky-migraci-a-hladomoru-aktualnejsi-nez-by-autor-tusil.2d9df87e/