Otello

Giuseppe Verdi

Verdi, Shakespeare a téma předsudku a odlišnosti jedince ve společnosti – to je spojení slibující velké drama. Verdiho předposlední opera je dílem vskutku mistrovským s plasticky vykres­lenými charaktery, kde velkolepé sborové scény střídají intimní lyrická místa.

U břehů Kypru zuří bouře a lid shromážděný v přístavu s hrůzou sle­duje, jak se loď vracející se z válečného tažení proti Turkům, pokouší přistát. K úlevě všech loď bezpečně zakotví a dav vítá vítězného Ote­lla. Strhujícím sborovým výstupem Verdi dramaticky zahajuje jednu ze svých nejslavnějších oper, aby vzápětí rozehrál prostřednictvím zrádného Jaga nebezpečnou hru intrik a žárlivosti kolem Otella a jeho ženy Desdemony.

Slavná Shakespearova tragédie je na divadelních jevištích víc než čtyři sta let a stále neztratila nic na své aktuálnosti a Verdiho hudba jí dodává další rozměr. Otello je prubířským kamenem hrdinných tenorů, role, do které Verdi vložil všechny odstíny lidské duše – od válečníka, přes něžného a milujícího muže po raněné zvíře sžírané žárlivostí. Na brněnské jeviš­tě se toto jedinečné Verdiho dílo vrátilo po více než třiceti letech.

Premiéra 17. 6. 2022 v Janáčkově divadle.

V dětských rolích Dětský sbor Brno.

Vstupenky

 

Recenze: Na scéně zůstával sbor kompaktní a jeho zpěv se nesl nezkresleně i z hloubky jeviště. Vyrovnanost, hutnost a vyvážená barevnost, to jsou trvalé devizy operního sboru. Doplňovaly ho dívky z Dětského sboru Brno, které připravila Valeria Maťašová. Vnesly do tmavého příběhu jas a radostnost. (zdroj: https://www.kult.cz/brnensky-otello-presvedcive-zarli-i-vrazdi)