Odpolední matiné - Jarní koncert 2016

Dětský sbor Brno spolu s Novým operetním studiem pořádal dne 16. dubna 2016 v Besedním domě v Brně Odpolední matiné plné krásné hudby. Celým koncertem provázel moderátor Zdeněk Truhlář. Se zpěváky Dětského sboru Brno vystoupila například sólistka ND Brno Daniela Straková-Šedrlová, Ivona Špičková, bývalá členka Dětského sboru Markéta Böhmová a další. Všechny písně zněly za klavírního doprovodu paní Šárky Králové.