Nešpory v Červeném kostele

3.12. se uskutečnil v rámci zahájení adventu náš koncert v Červeném kostele. V podání Dětského sboru Brno zazněl Missa Adventus et Quadragesimae Petra Ebena za varhanního doprovodu Petra Kolaře a výběr z polyfonních skladeb.