DEN VETERÁNŮ 11 | 11 | 2018

Ekumenická vzpomínka na padlé ve světových válkách

11. 11. pořádal Dětský sbor Brno pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové koncert ke Dni veteránů.

Chtěli bychom pozvat všechny, aby s námi v tento den 11. 11. 2018, kdy je to přesně 100 let, kdy byla podpisem příměří ukončena první světová válka,

v den věnovaný památce válečných veteránů, který se slaví celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek, vzdali vzpomínku válečným veteránům.

Ve 13 hodin vystoupil Dětský sbor Brno na Moravském náměstí - Pieta, na počest zazní naše státní hymna. Akce - Tisíc křížů pro veterány, v jejímž rámci příchozí vzpomenuli zapíchnutím dřevěných křížků se symbolem vlčího máku do trávníku na oběti všech válečných konfliktů. 

Slavnostní závěrečný koncert Dětského sboru Brno se uskutečnil v 15 hodin v Červeném kostele. V rámci koncertu zazněla slova rektora Univerzity obrany, vojenského kaplana, faráře, kaplanky...po celý čas koncertu byla přítomna čestná stráž.

Na místě bylo možné přispět na Vojenský fond solidarity

Akce se konal ve spolupráci s Univerzitou obrany, Československou obcí legionářskou a pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje.