Dětský den v rámci oslav 40. výročí Centra asistované reprodukce LF MU a FN Brno

V rámci oslav 40. výročí Centra asistované reprodukce Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Vás zveme na Den reprodukčního zdraví a dětský den.

 

Akce se konala dne 1.6.2019 v parku na Obilním trhu pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno, děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a dalších významných osobností Jihomoravského kraje a města Brna. Se svým programem vystoupil Dětský sbor Brno pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové.