Gustav Mahler & terezínští skladatelé 2019 mezinárodní hudební festival

20. 8. 2019 vystoupil Dětský sbor Brno se svým programem v rámci 2. ročníku festivalu Věčná naděje

Opera plus