Brno a jeho chrámy - Janáček a bazilika na Starém Brně

Dětský sbor Brno vystoupil se svým programem v rámci projektu Brno a jeho chrámy 14. 9.  v 16 hodin v bazilice na Mendlově náměstí. 

Přednáška Doc. PhDr. Jiřího Zahrádky, Ph.D. nejen o spojení života a díla Leoše Janáčka se Starým Brnem. Během přednášky zazpíval Dětský sbor Brno a zaznělo také varhanní sólo z Glagolské mše v podání Mgr. Petra Kolaře.