Koncert ke DNI VETERÁNŮ 10 | 11 | 2019

Slavnostní koncert ke Dni válečných veteránů pořádaný Dětským sborem Brno a Univerzitou Obrany se uskutečnil v neděli 10. 11. 2019 v Červeném kostele. Zazněla slova prorektora Univerzity obrany, vojenského kaplana i faráře Českobratrské církve evangelické.

Po celý čas koncertu byla přítomna čestná stráž. Spolu s Dětským sborem Brno vystoupil i Vojenský umělecký soubor Ondráš.

Dobrovolné vstupné putovalo na konto Vojenského fondu solidarity a Nadačního fondu REGI Base.

  • Vlčí mák je symbolem veteránů už od konce první světové války. Máky v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím jeho symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a jejich obětí. Výtěžek z prodeje pitoval na Vojenský fond solidarity a Nadační fond REGI Base I.

Akce se konala ve spolupráci s Univerzitou obrany, Českobratrskou církví evangelickou, Vojenským uměleckým souborem Ondráš, Vojenským fondem Solidarity a Nadačním fondem REGI Base I.

Děkujeme, že jste si spolu s námi připomněli tak významný den.

Dětský sbor Brno