Brněnský varhanní festival

Dětský sbor Brno vystoupil v rámci koncertu Brněnského varhanního festivalu k výročí posvěcení varhan dne 29.6.2022 v 19:30. 

Koncert se konal v jezuitském kostele na Beethovenově ulici (Kostel Nanebevzetí Panny Marie).

 

Brněnský varhanní festival - Go to Brno