Vystoupení

Dětský den v rámci oslav 40. výročí Centra asistované reprodukce LF MU a FN Brno

V rámci oslav 40. výročí Centra asistované reprodukce Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Vás zveme na Den reprodukčního zdraví a dětský den.   Akce se konala dne 1.6.2019 v parku na Obilním trhu pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno, děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a dalších významných osobností Jihomoravského kraje a města Brna. Se svým programem ...

Jarní koncert Dětského sboru Brno

Jarní koncert Dětského sboru Brno se uskutečnil 19. 5. v sále Besedního domu v Brně. Vystoupila všechna oddělení Dětského sboru Brno (N1, N2, K1) pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové a Kláry Složilové Roztočilové. Koncertu se zúčastnili naši letošní nováčci! Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.